Proxectos Europeos

O noso centro presta especial atención ao valor formativo, tanto persoal como curricular, que teñen os intercambios de experiencias educativas con outros centros. Dentro dese convencemento e apoiándonos nas vantaxes que nos propociona estar en disposición da carta Erasmus+, realizamos proxectos colaborativos europeos que permita abrir novas espectativas ao noso alumnado.

O noso alumnado, dentro deste obxectivo de completar a formación ao través de completar a súa formación, tamén pode acceder a realizar o módulo de Formación en Centro de Traballo nun empresa do ámbito da comunidade europea.

A continuación podes observar algún dos nosos traballo nese marco.

Consorcio para a aprendizaxe en informática
España, Finlandia, Italia, Portugal, Reino Unido, República Checa e Rumanía
Race21
España, Finlandia, Italia, Portugal, Reino Unido, República Checa e Rumanía
GameSP
España, Polonia, Portugal e Rumanía